KURZY‎ > ‎

EMOCIONÁLNA SLOBODA

        Emócie sú kategória pocitov (cítenia), ktorá je závislá na konceptualizácii (myšlienkach). Emócie sú často podporované myšlienkami, čo vedie k potlačeniu základu emócie - čistého cítenia.

        Nakoľko emócie sú obranným mechanizmom zraniteľnej seba-referenčnej štruktúry, sú taktiež dôležitým vstupom k tejto štruktúre, z ktorej sa emócia rodí a prekrýva ju. Privedením sústredenia späť z objektu a venovaním úplnej pozornosti subjektu, zjednotením sa so skúsenosťou základného pocitu emócie sa problematické štruktúra môže sama vyčerpať a takto previesť človeka cez proces smrti zraniteľnej seba-identifikácie. Takto, namiesto toho, aby energia (sila), ktorá sa prejví ako emócia, bola deštruktívna, môže byť oslobodená a priniesť priestor pre kreatívne a konštruktívne konce.

        Prácou priamo s cítením, ktoré je v základe emócie, je možné rozpoznať vzájomné prepojenie medzi okamžitým pocitom seba a skúsenosťou objektu, reality. Toto rozpoznanie je základom pre osobný a spirituálny rozvoj, ktorý zároveň otvára schopnosť využitia emócií za účelom vyčerpania (vykorenenia) súvisiacej základnej problematickej štrutkúry ako takej.