KURZY‎ > ‎

SMRŤ - KĽÚČ KU VZNIKU

            Starodávna tibetská tradícia vníma existenciu človeka ako nepretržitý pohyb vzniku, bytia a zániku. Tento neustály pohyb nielenže poukazuje na protiklady života vo forme narodenia a smrti, ale aj na samotnú existenciu v každej sekunde.

            Strach vzniká vždy, keď je ohrozené to, s čím sa človek stotožňuje. V podstate sa všetky druhy strachu spájajú so strachom vyvstávajúcim pri zmene a pri smrti. Ak sa stotožníme s niečím, čo je predmetom zmeny, zažívame prirodzene strach. Ale ak sa človeku podarí stotožniť sa s jemnejšou energetickou úrovňou seba samého – so základnou energiou, ktorá pokračuje počas procesu zmeny, podarí sa mu zotrvať v stave prirodzenej súčasti procesu transformácie a strach nevznikne.

            Počas kurzu sa budú používať cvičenia, pri ktorých sa pracuje so zmenou, predstavou smrti a zomierania, čo vám umožní prežiť proces zmeny namiesto toho, aby ste stáli mimo tohto procesu. Naučíte sa techniku, ako premeniť strach zo zmeny a smrti, a tým posilniť prirodzenú dynamiku svojho bytia.

            Vďaka tomu, že obyvatelia vyrastajúci v Indo-Tibetskej kultúre boli úzko spätí s prírodou, pochopili, ako využiť prirodzené procesy na prienik do jemnejších úrovní vlastného bytia. Zistili, že stav smrti je najhlbším a najzjednocujúcejším zo všetkých prirodzených stavov. Posledný referenčný bod procesu smrti – zážitok povahy jasného svetla – sa považuje za kľúč k tomu, čo je za. Vrámci Indo-Tibetskej spirituálnej kultúry sa vyvinuli cvičenia na to, aby sa vedome dostali do stavu podobného smrti. Využijúc zjednocujúci potenciál tohto stavu, nasledujú cieľ dostať sa za hranice zloženej a pominuteľnej reality, inak povedané duálnej existencie.

            Tento kurz sa nezaoberá až do takej miery prechodom do nedualistickej existencie ako prezentáciou psychoterapeutických metód, ktoré Tarab Tulku rinpoče vyvinul na základe metodiky práce so stavom smrti na riešenie základných mentálnych problémov. Podstata akéhokoľvek mentálneho problému sa dá nájsť vždy vo vzžaku k špecifickej sebaidentifikácii. Použitím starodávnej tibetskej tradície transformácie skrz zážitok smrti, môžeme prejsť procesom smrti problematických štruktúr vlastnej identifikácie. Tým prekročíte navzájom prepojené mentálne štruktúry, ktoré vytvárajú zraniteľnú sebaidentitu, aby ste v sebe opäť nadobudli vnútornú silu.

            Oboznámením sa s aspektmi hlbokej indo-tibetskej praxe navodenia stavu podobného smrti sa posilní náš zdravý a kreatívny život v súlade s našou ľudskou podstatou.