KURZY‎ > ‎

BLÍZKO K SEBE, OTVORENÍ SVETU

V každodennom živote sú láska a súcit spojené so schopnosťou byť otvorení a úprimní sami k sebe a ostatným.

Pokiaľ sme uzatvorení sami voči sebe, nemôžeme byť v harmónii ani s okolím. Otvorenosť si vyžaduje vytvorenie si vnútorného priestoru. Tento priestor nám potom umožňuje zažiť iba to, čo skutočne je a ako to je, bez vytvárania projekcií, a to ako na úrovni psychologickej, tak aj na úrovni energie.

V tomto stave otvorenosti nie je rozpor medzi pozitívnym a negatívnym. Tieto aspekty nie sú vnímané v protiklade, ale vo vzájomnej prirodzenej koexistencii. Otvorenosť je prirodzene spojená s láskou a súcitom, ktoré všetky ľudské bytosti prirodzene potrebujú k životu.

V tibetskej tradícii je opakované ponáranie sa a objavovanie svojho vnútra predpokladom k poznaniu samého seba. Tento vhľad potom umožňuje byť v zdravom vzťahu k sebe aj ostatným a k svetu ako takému. Z toho vyplýva, že vzťah, aký si vytvoríme s ostatnými, závisí od toho, aký vzťah si vytvoríme sami so sebou.

Okrem tela, myšlienok, jazyka a emócií existuje iba jedna úroveň existencie, ktorá vyplýva zo samotného pocitu bytia. O svojom bytí sa nepotrebujeme uisťovať, jednoducho sme. Práve na tejto úrovni sme v spojení s ostatnými. Pokiaľ sa teda pevne spojíme s naším prirodzeným stavom bytia, budeme sa sami v sebe cítiť silní a nebudeme takí závislí od podpory ostatných. Pokiaľ si dovolíme vytvoriť priestor nutný na prežitie našej vlastnej prirodzenosti, vytvoríme tým priestor pre ostatných a budeme schopní byť vo vzťahu s okolitým svetom bez obmedzujúcich projekcií.