JEDNOTA V DUALITE, 
VNÚTORNÁ VEDA JAVOV A MYSLE
29. 3. 2012
prednáška

 KTO? LIISA VUORINEN
 KDE? Jóga studio Akasha
 Letohradská 16 
 Praha 7
 KEDY? štvrtok 19:00
 KOĽKO? dobrovoľný príspevok
 JAZYK? anglický s prekladomBLÍZKO K SEBE, OTVORENÍ SVETU
30. 3. - 1. 4. 2012
kurz osobnostného rozvoja   V každodennom živote 
    sú láska a súcit
    spojené so schopnosťou
    byť otvorení a úprimní
    sami k sebe a ostatným
    


 KTO?  LIISA VUORINEN
 KDE?  Jóga studio Akasha
 Letohradská 16 
 Praha 7
 KEDY?  piatok  18.00 - 20.00
 sobota 10.00 - 18.00
 nedeľa 9.00 - 16.00
 KOĽKO?  50,- EUR / 1250,- Kč *
 JAZYK?  anglický s prekladom
         
       
Pokiaľ sme uzatvorení sami voči sebe, nemôžeme byť v harmónii ani s okolím. Otvorenosť si vyžaduje vytvorenie si vnútorného priestoru. Tento priestor nám potom umožňuje zažiť iba to, čo skutočne je a ako to je, bez vytvárania projekcií, a to ako na úrovni psychologickej, tak aj na úrovni energie.

V tomto stave otvorenosti nie je rozpor medzi pozitívnym a negatívnym. Tieto aspekty nie sú vnímané v protiklade, ale vo vzájomnej prirodzenej koexistencii. Otvorenosť je prirodzene spojená s láskou a súcitom, ktoré všetky ľudské bytosti prirodzene potrebujú k životu.

V tibetskej tradícii je opakované ponáranie sa a objavovanie svojho vnútra predpokladom k poznaniu samého seba. Tento vhľad potom umožňuje byť v zdravom vzťahu k sebe aj ostatným a k svetu ako takému. Z toho vyplýva, že vzťah, aký si vytvoríme s ostatnými, závisí od toho, aký vzťah si vytvoríme sami so sebou. Okrem tela, myšlienok, jazyka a emócií existuje iba jedna úroveň existencie, ktorá vyplýva zo samotného pocitu bytia. O svojom bytí sa nepotrebujeme uisťovať, jednoducho sme. Práve na tejto úrovni sme v spojení s ostatnými. Pokiaľ sa teda pevne spojíme s naším prirodzeným stavom bytia, budeme sa sami v sebe cítiť silní a nebudeme takí závislí od podpory ostatných. Pokiaľ si dovolíme vytvoriť priestor nutný na prežitie našej vlastnej prirodzenosti, vytvoríme tým priestor pre ostatných a budeme schopní byť vo vzťahu s okolitým svetom bez obmedzujúcich projekcií.


Prihlásiť sa môžete na tibetan@symbols.cz alebo na +420 732 748 784

pre študentov, nezamestnaných a dôchodcov 40,- EUR / 990,- Kč