Mindfulness

bdelá pozornosť

29. - 30. 11. 2014 
víkendový seminár vedie Geneviève Hamelet
Apollo klub, Súkennícka ulica 4, Bratislava (mapa)Mindfulness

bdelá pozornosť

29. - 30. 11. 2014 
víkendový seminár vedie Geneviève Hamelet
Apollo klub, Súkennícka ulica 4, Bratislava (mapa)
Telo, myseľ, realita a

 ich vzájomné prepojenie

24. - 25. 1. 2015 
víkendový seminár vedie Cecilia Innanen
Apollo klub, Súkennícka ulica 4, Bratislava (mapa)

Tréning Jednota v Dualite

Modul I. týždeň 1.

11. - 15. 3. 2015 
Apollo klub, Súkennícka ulica 4, Bratislava (mapa)
Tréning Jednota v Dualite

Modul I. týždeň 2.

11. - 15. 3. 2015 
Apollo klub, Súkennícka ulica 4, Bratislava (mapa)
Tréning Jednota v Dualite

Modul III. Shine

27. 7. - 2. 8. 2015 
len pre študentov, ktorí absolvovali Modul I. a Modul II.
tréning vedie Lene Handberg
Jánska Dolina, penzión Galanto

Tréning Jednota v Dualite

Modul I. týždeň 3.

14. - 18. 10. 2015 
Apollo klub, Súkennícka ulica 4, Bratislava (mapa)
KC Dunaj, Bratislava
Na festivale budete môcť nájsť informačný stolík združenia Tarab Inštitút Slovensko.23. - 25. 7. 2015 
záverečné skúšky študentov tréningu Jednota v Dualite, obhajoby záverečnej práce