Lene Hadberg: Sny a práca so snami

rozhovor viedla Noémie Kant


Lene Handberg, riaditeľlka pre vzdelávanie Foundation Tarab Institute International počas výuky Šamata a Vippasana v Tarab Ling, IndiaAký význam pripisuje budhizmus snom?

To závisí od toho, ktorej praxi a cvičeniam sa ľudia venujú a na ktorú budhistickú kultúru sa pýtate. Napríklad sútry sa podľa mňa príliš nezaoberajú snovým stavom. Avšak ak učenia sútry a ich praktizovanie sú vašou cestou a zároveň ste od narodenia súčasťou takej šamanskej kultúry ako je tibetská, potom majú sny prirodzene svoj zmysel a osobitné miesto na poli osobného a duchovného rozvoja.


Snový stav sa považuje za jemnejší stav a v tomto zmysle sa využíva tak v tibetskej ako i v iných šamanských kultúrach. Preto budhisti v Tibete prirodzene využívali snový stav na vysporiadanie sa s podprahovými zraniteľnými sebavzťažnosťami, teda  ako vlastný terapeutický nástroj. Súčasne im sen slúžil ako spôsob predpovedania budúcnosti a získavania vedomostí čo robiť v ťažkých situáciách. Bolo pre nich tiež prirodzené spájať sa so zosnulým, ktorý sa vyznačoval múdrosťou a silou, keď potrebovali pomoc, či už v každodennom živote alebo v duchovnej oblasti.


Avšak budhistické tantry jasne ukazujú ako využiť sny a osobitne snový stav ako základ pre ďalší duchovný vývoj. Pretože snový stav sa chápe ako jemnejšia realita stavu  tela-mysle, v tom zmysle, že snové telo je menej obmedzené ako fyzické telo. A keďže naša myseľ vždy funguje prostredníctvom špecifického stelesnenia, napríklad v bdelom stave funguje naša myseľ cez fyzické telo, v snovom stave môže naša myseľ zažívať realitu (referenčnú realitu) jemnejším spôsobom. Používam výraz „môže“, pretože zväčša nerozpoznáme, že snívame a neuvedomíme si, že máme vtedy k dispozícii špeciálne schopnosti. Jednoducho pokladáme snový stav za bdelý stav a podľa toho konáme. To ale znamená, že špeciálne schopnosti snového stavu sa neprejavia. Takže naše sny, ktoré bežne pozostávajú z denných útržkov, sú najmä opakovaním bdelého stavu.
A práve tantry obsahujú cvičenia, ktoré učia používať snové telo aktívne a zdielanie so snovým predmetom tak, aby sme využili naše meditačné schopnosti na uvedomenie si povahy tela-mysle a javov/reality.


Snový stav je v skutočnosti ten istý stav ako je prvý meditačný stav (to znamená, že očami mysle sme schopní vidieť tak jasne ako vidíme fyzickými očami).

Na postupnej ceste budhistických sútier a tantier sa praktizujúci cvičí v používaní svojich vizualizačných schopností. Vizualizovať nie je také jednoduché, s čím určite budú súhlasiť všetci praktizujúci, ktorí sa o to snažia.


Bežne, keď sa pokúšame vizualizovať, používame výlučne iba pomenovanie na opis toho čo by sme si mali predstaviť a väčšinou sa nám podarí zachytiť iba záblesky. V našej kultúre je vizualizácia tak ťažká preto, pretože nerozvíjame predstavivosť, ale sme preťažení používaním jazyka, žijúc v zásade v konceptuálnej realite. To znamená, že využívame naše fyzické telo ako základ pre vizualizáciu tam, kde by sme mali použiť jemnejšie stelesnenie, energetické telo.


Fyzické telo prirodzene zažíva zmyslovú realitu. Ak však chceme vizualizovať, musíme použiť príslušné stelesnenie k vizualizujúcej realite - teda energetické telo ako je napríklad snové telo. Takže ak nie sme dobre uzemnení prinajmenšom v tele, ktoré si predstavujeme, alebo ešte lepšie v energetickom tele, nemôžeme vizualizovať jasne spôsobom potrebným pre tantrickú prax. Keďže snové telo je energetické telo, je správnym základom pre tantrickú prax a istým spôsobom i skratka. Avšak aby praktizujúci mohol využiť túto možnosť, potrebuje dosiahnuť bdelé snívanie, teda vedieť, že sníva, keď sníva. Staroveká múdrosť snov

5. 9. - 10. 9. 2017 
tréning vedie Lene HandbergCecilia Innanen
Bratislava (miesto upresníme)

Čo je symbolickou časťou sna v tibetskej múdrosti?

Snové javy, ktoré vytvárajú snovú realitu sa vždy vzťahujú ešte k niečomu ďalšiemu. V budhistickej tradícii snové javy a snová realita prináležia k sebavzťažnému pocitu, ktorý zažívate v sne a ktorý sa rozvíja z toho istého odtlačku. Takže by sme mohli povedať, že také javy predstavujú odtlačok (z našej individuálnej úrovne jemnej mysle). Potom môžete mať samozrejme v sne špeciálne javy, ktoré sa týkajú spoločnej univerzálnej úrovne alebo dokonca presahujú univerzálnu úroveň existencie, napríklad sa vzťahujú k základným silám existencie alebo k vyšším či hlbším energiám za duálnou existenciou, ktorá sa zjaví v špecifickom kultúrne ovplyvnenom jave – ako „bohyňa“ alebo „boh“, Ježiš, Budha, Mohamed, atď. alebo v abstraktnejších symboloch.

Existuje nejaká podoba medzi joga nidrou (jogový spánok pri plnom vedomí) a spánkom? Myslíte si, že myseľ je v tom istom stave?

Medzi joga nidrou a pokynmi pred spánkom sú podobnosti ako je hlboká relaxácia. Ak človek zostane jednobodovo v pocite tela, môže ho to priviesť do kontaktu s energiou fyzického tela, čo je jedným štádiom procesu zaspávania. Avšak stav spánku je oveľa hlbší. Ako postupne vstupujeme do spánku bez snov, prechádzame rôznymi vyššími meditačnými stavmi, ďaleko za hranicami fyzického tela. Keďže sme zvyčajne v tomto procese nevedomí, nevieme oceniť a využiť túto výnimočnú príležitosť.


Účelom jogy jasného svetla, ktorá je jednou zo Šiestich jóg od Naropu, je práve dosiahnutie bdelosti počas zaspávania. V súlade s učením Tarab Tulku je zmyslom jóg stať sa vedomými prirodzených procesov a tak dosiahnuť vnútorné majstrovstvo a čo najväčšiu pružnosť všetkých možných stavov od tých najdualistickejších až po stav jednoty.

Je sen časťou reality?

To záleží od toho čo chápete pod pojmom realita. Nemôžeme priamo povedať, že snová realita je kúsok reality, ktorú zažívame v prebudenom stave. Ale môžeme hovoriť o podobnostiach a odlišnostiach reality snového stavu a reality bdelého stavu.

Podobnosti: To, čo zvyčajne nazývame realitou, je podľa budhizmu vzťahový jav, to znamená, že javy v realite existujú vždy vo vzťahu s istým stelesnením (v prebudenom stave je stelesnením fyzické telo a v snovom stave snové telo.) Objavujúca sa realita je tiež vzťahová s ohľadom na myseľ, ktorú používame. Napríklad konceptuálna myseľ môže vnímať len konceptuálnu realitu a konceptuálna realita neexistuje bez konceptuálnej mysle. To isté platí pre zmyslovú realitu. Zmyslové mysle môžu zažívať len zmyslovú realitu a len zmyslové mysle môžu zažívať zmyslovú realitu. Ani zmyslová ani konceptuálna realita neexistujú sami o sebe. Preto hovoríme, že majú vzťahovú povahu.
Jednotlivé javy, ktoré vnímame v prebudenom stave ako i snovom stave sú silne ovplyvnené podprahovými odtlačkami. Keď toto všetko vezmeme do úvahy, medzi bdelou a snovou realitou je viac podobností ako bežne veríme.


Rozdiel: Snová realita je založená na snovom tele, ktoré je menej obmedzené, a preto má možnosť vnímať to, čo nazývame minulosťou, budúcnosťou a tiež jemnejšie reality. Ide o schopnosti, ktoré získavame, ak zvládneme snovú telo-myseľ realitu. Snové telo zvyčajne nemá schopnosť vnímať zmyslovú realitu nášho bdelého stavu.

Mali by sme interpretovať naše sny? Ak áno, ako? Ako nám práca so snami môže pomôcť v každodennom živote?

Podľa budhizmu a podľa Tarab Tulku nie je nutné interpretovať naše sny. Vlastne je to veľmi ťažké, ak nepoznáme kultúru a individuálne spôsoby používania symbolov, odtlačkov a univerzálnych síl či vyšších energií. V rôznych kultúrach má jeden symbol rôzne významy, niekedy i úplne protikladné. A ako jednotlivci používame symboly podľa našej kultúry  a individuálnych zážitkov.


Avšak v učení Jednoty v dualite je veľmi dôležité rozpoznať pocit seba samého v sne a podľa toho použiť snové javy. To nám umožní zaoberať sa s týmto pocitom (sebavzťažný pocit). Obzvlášť sú pre nás dôležité pocity, ktoré nám v bdelom stave spôsobujú problémy, ale i pocity, ktoré sú pre nás zdrojom veľkej inšpirácie.


Pôvodne sa v tantrickom budhizme snový stav používa na rozpoznanie vzťahovej povahy reality a tiež na rozpoznanie základnej povahy tela, mysle a reality. To sa stáva možným, ak zvládneme snové telo-myseľ a použijeme snový stav ako základ pre duchovné praxe.

Ako sa môžeme pripraviť pred spánkom, ak si chceme zapamätať naše sny?

Je dobré, keď sa spojíme s bežným pocitom fyzického tela a ak sa dá aj s hlbším pocitom snového tela-mysle. V tomto stave človek môže spraviť pevnejšie rozhodnutie. Napríklad pamätať si sny po prebudení, byť bdelým v snovom stave alebo pracovať so snovými javmi, aby sme zmenil sebavzťažný pocit, ak je zraniteľný a spôsobuje nám nočné mory alebo iné nepríjemné zážitky. Preto je ale dôležité dostať sa pred zaspatím tak blízko k snovému stavu ako je len možné a v tomto stave spraviť rozhodnutie. V tradičnom budhizme sa praktizujúci dostávajú do energetického základu tela a mysle použitím praxe meditácie na božstvá a praxe práce s energiou. Týmto spôsobom dosiahnu vhodný vnútorný stav. Napríklad použijú energetické svetlá v spojení s určitými energiami čakier. Avšak energie čakier môžeme použiť len v energetickom tele. Namiesto toho sa môžeme spojiť s energiou oblastí čakier vo fyzickom tele. Najbežnejšou energiou a farbou je červené energetické svetlo v oblasti čakry hrdla.

Zaspávanie je ako malá smrť. Aký je význam tejto skúsenosti?

Ak sa pozrieme na význam zaspávania z hľadiska toho, že podporujeme ten najlepší stav pre prežitie, potom je hlavným zmyslom dostať sa z veľmi duálneho a oddeleného stavu do stavu jednoty, aby sme sa opäť napojili na náš pôvodný zdroj. Obzvlášť pre nás, moderných, veľmi racionálnych a konceptuálnych ľudí je veľmi dôležité vracať sa späť do hlbokého, bezsenného spánku, ktorý je stavom jednoty.


Všetci vieme ako dôležité je zažívať tento hlboký, bezsenný spánok (malá smrť) každú noc. Zámerné prebúdzanie ľudí predtým ako dosiahnu hlboký stav spánku sa používa ako prostriedok mučenia.


Čo sa týka spánku, počas ktorého snívame, snového stavu, môžeme povedať, že jeho zmysel je seba-terapeutický. V tomto stave sa sebavzťažnosti, ktoré sme vytvorili v bdelom stave, obzvlášť tie, ktoré narúšajú zdravé a dobré pokračovanie nášho bytia, objavia, aby mohli byť vymazané. Avšak keďže väčšina dospelých ľudí v našej kultúre nie je bdelých v snovom stave a zväčša nevedia ako podporiť seba-terapeutické vlastnosti sna, nemôžeme tento stav využiť. (V pôvodných kultúrach je to súčasťou kultúrneho dedičstva, ktoré sa odovzdáva z generácie na generáciu.) Ale i my si ich môžeme opäť nacvičiť.

Ak nie sme lucidní v sne, existuje nejaký iný spôsob ako môžeme pracovať so snovým materiálom?

Áno, určite. Ak si pamätáte pocit, ktorý ste mali v sne, môžete s ním ďalej pracovať v tzv. predstavenom sne v bdelom stave. Z úrovne pociťovania tela sa spojíte s energetickou základňou a opätovne vstúpite do sebavzťažného pocitu zo sna. Vstúpite do snovej scény, aby ste sa mohli zaoberať so sebavzťažným pocitom cez príslušné snové javy a snový obsah. Nezáleží na tom či sebavzťažný pocit a obsah sna bol povzbudzujúci, tvorivý, náročný alebo neutrálny. Každý z nich je rovnako dôležitý pre osobný i duchovný vývoj. Podporný a tvorivý snový materiál poskytuje hlbokú inšpiráciu a otvára naše vnútorné zdroje lásky, sily, vhľadu a múdrosti. Náročný materiál je dar, ktorý nám umožňuje vysporiadať sa priamo s podprahovými, rušivými štruktúrami, ktoré inak majú sklon ovládať náš život. Neutrálny materiál a všetky pozostatky z dňa sú zase vynikajúcim základom pre zdokonaľovanie nášho snového a predstavového stelesnenia. Ich prostredníctvom môžeme zvládnuť hlbšie úrovne stelesnenia.