Pozývame Vás na týždňový kurz 
30.6. - 6.7. 2014
kurz vedie riaditeľka pre vzdelávanie Foundation Tarab Institute International
Lene Handberg


kurz sa koná Liptovskou Jáne, Jánska Dolina hotel Alexandra.

Cena  kurzu je 210,- EUR

Účastníci si môžu vybaviť vlastné ubytovanie alebo využiť ubytovanie v penzióne Galanto s plnou penziou v termíne 30.6 - 6.7. cena 165.- EUR


Keďže počet účastníkov je obmedzený na približne 70 ľudí, záujemcov prosíme o registráciu prostredníctvom formulára, alebo nás kontaktujte na adrese info@tarab-institut.sk


Kurz Láska a súcit

Otvorenie sa láske a súcitu

Zažitie hlbokej, neoblomnej lásky a súcitu závisí od schopnosti byť otvorený voči sebe samému a  ostatným bez odporu či obrany. Ak sme otvorení, máme vnútorný priestor na zažitie toho, čo práve “je”, bez projekcie a očakávaní.


Použitie metód, ktoré rozvinul tibetský láma Tarab Tulku, pomôže účastníkom prejsť vrstvami mentálnych a emocionálnych konštruktov, s ktorými sa identifikujeme. To nám umožní zažiť a preniesť do popredia prirodzený vnútorný rozmer, ktorého esenciálnou charakteristikou je pocit bytia bez potreby vonkajšej podpory - sami môžeme dbať o vlastný systém. A keď sme pevne ukotvení v tomto prirodzenom stave bytia, bez potreby podpory od ostatných, cítime sa silní sami v sebe a tak môžeme prijať všetko, čo život prináša, bez strachu a so zvedavosťou, záujmom a trvalou láskou.


Láska a súcit k človeku a prírode

To, ako vnímamé ostaných záleží na tom, aký vzťah máme so samým sebou. Za telom, myšlienkami, jazykom a emóciami existuje úroveň zažívania, ktorá prináša pocit bytia bez potreby podpory ostatných. A opäť, upevnení v našom prirodzenom stave bytia, bez potreby podpory ostatných, cítime sa silne sami v sebe a môžeme si dovoliť dať priestor prirodzenej existencii seba a ostatných; toto znižuje mieru projekcie.


Tento letný kurz je súčasťou výuky Jednoty v Dualite, Modul IV, týždeň 1; avšak je prístupný aj pre ostatných záujemcov, ktorí by mali zájem o otázku rozvoja Lásky a Súcitu (pričom súcit súvisí s prirodzenými skutkami založenými na nepodmienečnej otvorenosti, láske).Týždenný kurz Láska a súcit zahŕňa rad postupných meditácií zameraných na harmonizáciu človeka a prírody založených  na budhistickej tradícii Mandžušrího - línie Múdrosti a línii Maitreja.

Sme na ceste objavovania, ako sa znovu otvoriť sebe samému a ostaným takým spôsobom, ktorý napomôže zažiariť láske a súcitu v nás.


Kurz povedie Lene Handberg, dánska psychologička a riaditeľka pre vzdelávanie Foundation Tarab Institute International, najbližšia žiačka a spolupracovníčka Tarab Tulku Rinpočeho, ktorý kurz Láska a Súcit vyučoval v rámci systému Jednota v Dualite (Unity in Duality). Tarab Tulku Rinpoče bol výnimočný tibetský láma s hlbokým vhľadom do buddhistických učení. Potom, ako opustil Tibet, ho Jeho Svätosť Dalajláma požiadal, aby vycestoval do Dánska a pomohol tam pri záchrane poznania a kultúrneho bohatstva, ktoré sa vďaka čínskemu vplyvu na území Tibetu vytráca. Tarab Tulku Rinpoče pracoval na zbierkach Kráľovskej knižnice v Kodani a prispel tým k uchovaniu unikátnych diel tibetskej kultúry.Tarab Tulku Rinpoče mal vďaka životu na západe možnosť nahliadnuť do našej kultúry a porozumieť západnému spôsobu vnímania sveta. S týmto vhľadom spolu s Lene Handberg postupne sformuloval systém Jednota v Dualite, kde unikátnym spôsobom prináša esenciu poznania buddhizmu pre ľudí moderného sveta. Prekračuje hranice kultúr, v rámci ktorých sa buddhizmus učí a prináša možnosť uskutočniť pokrok aj pre ľudí, ktorí nemajú spojenie s tradičnými tibetskými kultúrami. Vhľad, ktorý učenie prináša, je cenným nástrojom pre desiatky psychológov a psychoterapeutov absolventov tréningu Jednota v Dualite, ktorí aplikáciou Jednoty v Dualite v rámci svojej praxe pomáhajú svojim klientom.Učenie Jednota v Dualite svojou otvorenosťou pomáha ľuďom s moderným spôsobom vnímania reality pochopiť a uskutočniť odkaz učení, ktoré tisícročia boli predávané od učiteľa žiakovi v oblasti Indie a Tibetu. Bolo želaním Tarab Tulku Rinpočeho, aby sa učenie odovzdalo mladým Tibeťanom, pretože tibetská kultúra počas posledných dvoch generácií prekonala obrovskú zmenu. Tarab Tulku Rinpoče veril, že Jednota v Dualite pomôže jeho národu zachovať kontinuitu v uskutočnení buddhistických učení. Lene Handberg a ostatní učitelia spolupracujú so školami a pracujú s mladými luďmi v Indii.Aj preto je kurz Láska a Súcit organizovaný na Slovensku výnimočná príležitosť zúčastniť sa výuky Lene Handberg. Ako vysoko kvalifikovaná lektorka je pozývaná, aby viedla semináre a kurzy po celej Európe, v Amerike a Ázii a preto sme veľmi radi, že prijala pozvanie a odovzdá učenie na Slovensku.